Ubezpieczenie domu letniskowego - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Ubezpieczenie domu letniskowego

Domek letniskowy ubezpieczenie w PZU Gliwice


Odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie w domu  letniskowym.

Pieniądze w razie kradzieży przedmiotów znajdujących  się w domu – nawet zimą

 
  
Co zyskasz ?

 
W domu letniskowym może się zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie  czy zwarcie instalacji elektrycznej. Z naszym ubezpieczeniem pomożemy Ci w razie  niespodziewanych problemów.

Wypłacimy pieniądze, jeżeli np.:
  • Twój dom letniskowy zniszczy powódź, huragan, ogień lub inne tzw. zdarzenie  losowe1,  
  • ktoś umyślnie zniszczy wyposażenie Twojego domu letniskowego, np. uszkodzi  drzwi lub meble, wybije szybę w oknie.  
  • złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. telewizor, sprzęt sportowy,  narzędzia ogrodnicze.

U nas otrzymasz pomoc nawet w bardzo nietypowych sytuacjach, np. kiedy myszy  pogryzą instalację elektryczną – wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich  Ryzyk.
Możesz wybrać dodatkową ochronę:
   • wypłacimy odszkodowanie za stłuczenie przedmiotów – nie tylko szklanych  (ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia),  
   • jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie – wypłacimy jej odszkodowanie (OC w  życiu prywatnym),  
   • otrzymasz pomoc prawną w trudnych sytuacjach – nawet w konfliktach z  sąsiadem (ubezpieczenie ochrony prawnej),  
   • dostaniesz pieniądze, gdy Twoje zdrowie poważnie ucierpi2  (ubezpieczenie NNW).

1 Mamy 18 zdarzeń losowych: ogień,  piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie,  osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew  lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku  powietrznego.
2 Jest to tzw.  trwały uszczerbek na zdrowiu, np. ograniczenia ruchowe, pogorszenie wzroku lub  słuchu, amputacja/utrata narządu.
 
  

Korzyści
 
   • Brak limitów dla wypłat w razie kradzieży z włamaniem i dewastacji  
   • Ochrona od skutków powodzi – bez dodatkowej składki w każdej polisie  
   • Pokryjemy koszty poszukiwania przyczyny zalania  
   • Gwarantujemy ochronę, nawet gdy do szkody dojdzie zimą, kiedy dom jest  opuszczony


Wróć do spisu treści