Ubezpieczenie Samochodu - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Samochodu


Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

jeśli jesteś sprawcą wypadku musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić.

Polisa OC pokrywa szkody związane z:
 • ruchem pojazdu,
 • rozładowywaniem lub załadowywaniem pojazdu
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.
Ubezpieczenie Auto Casco

jest ubezpieczeniem dla właścicieli pojazdów którzy obawiają się szkód związanych z :

 • kradzieżą,
 • uszkodzeniem,
 • zniszczeniem pojazdu.

Ubezpieczenie pokryje koszty napraw i części zamiennych jeśli samochód ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu np wskutek:
 • stłuczki,
 • dewastacji,
 • upadku gałęzi drzewa i wgniecenia karoserii,
 • uszkodzenia pojazdu poprzez burzę, grad lub inne zjawisko pogodowe.

ale również innych zdarzeń kiedy:
 • dzik wyskoczy przed samochód i zniszczy chłodnicę,
 • gryzonie pogryzą kable,
 • auto wpadnie do przerębla.


Ubezpieczenie Auto Szyba

Ubezpieczenie zorganizuje i opłaci naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby w samochodzie jeśli zostanie uszkodzona w czasie trwania umowy.
Pokrycie kosztów wymiany dotyczy każdej szyby w samochodzie osobowym lub ciężarowym, jeśli została ona uszkodzona przez kamień lub rozbicie.

Plusy ubezpieczenia:
 • szybka i profesjonalna naprawa lub wymiana szyby,
 • zachowanie zniżek w AC
 • gwarancja na zamontowaną szybą oraz wykonaną usługę.


Pomoc w Drodze

Ubezpieczenie zorganizuje i pokryje koszty usług assistance w razie problemów z samochodem w drodze.

W razie:
 • awarii auta,
 • wypadku,
 • kiedy zabraknie paliwa,
 • rozładuje się akumulator.

Otrzymasz pomoc w postaci:
 • holowania,
 • samochodu zastępczego,
 • noclegu,
 • i wielu innych usług.Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW jest odszkodowaniem po wypadku dla kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu.
Przeznaczone jest dla osób które chcą zapewnić sobie i innym pasażerom pojazdu wsparcie finansowe po wypadku drogowym.

Pieniądze zostaną wypłacone w przypadku:
 • Trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Niezdolności do pracy,
 • Uciążliwego leczenia,
 • smierci.

Ponadto zostaną zwrócone koszty:
 • Leczenia,
 • Zakupu przedmiotów ortopedycznych,
 • Przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych.
Wróć do spisu treści