Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w PZU


Wsparcie po wypadku dla Ciebie i pasażerów

Czasami wypadek to nie tylko uszkodzenie pojazdu. Dużo większym problemem jest uszkodzenie ciała, utrata zdrowia lub nawet życia – tak kierowcy, jak i pasażerów. Ubezpieczenie NNW to m.in. wypłata pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniemc?
 • Otrzymasz zwrot kosztów leczenia (w tym rehabilitacji), które pozwolą Ci wrócić do zdrowia po wypadku.
 • Zapewnisz wsparcie finansowe rodzinie i najbliższym, gdyby Cię zabrakło.
 • To Ty wybierasz sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, jaką możemy wypłacić każdemu ubezpieczonemu w razie wypadku.
 • Zapłacisz mniej za ubezpieczenia OC i AC kupione w pakiecie.
Jeździsz różnymi pojazdami? Zapytaj naszego agenta o NNW Max.

Kiedy działa nasze ubezpieczeniec?
Ubezpieczenie dotyczy:
 • kierowcy i pasażerów pojazdu,
 • wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy albo:
  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
  • zatrzymywania lub postoju pojazdu,
  • naprawy na miejscu zdarzenia,
  • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji,
  • tankowania na stacji paliw.

Za co zapłacimyc?
Wypłacimy pieniądze:
 • jeśli doznali całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. poważne złamanie nogi, uszkodzenie wzroku, śmierć),
 • za leczenie uciążliwe – jeżeli w związku z wypadkiem kierowca lub pasażer pojazdu przeszedł operację chirurgiczną lub przebywał w szpitalu co najmniej 5 dni, a nie stwierdzono u niego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jako zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu (dotyczy osób, które pracują zawodowo).
Zwrócimy koszty:
 • leczenia, w tym rehabilitacji,
 • transportu zwłok,
 • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zakupu zaleconych przez lekarza przedmiotów ortopedycznych (np. kul, szyn) i środków pomocniczych (np. bandaży elastycznych, opasek uciskowych).


Wróć do spisu treści