Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego

Pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. Ubezpieczymy np. Twój dom, budynki rolne, sprzęt rolniczy, wyposażenie gospodarstwa, ziemiopłody oraz zwierzęta. Udzielimy wsparcia finansowego po nieszczęśliwym wypadku. Wypłacimy odszkodowanie osobie, której Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie szkodę podczas pracy w gospodarstwie.

Ubezpieczenie dla:
  • rolników – tzw. osób fizycznych,
  • osób prawnych (np. spółek z o.o.) i jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeń) – w zakresie ubezpieczenia sprzętu rolniczego, wyposażenia, ziemiopłodów, zwierząt, czyli tzw. majątku ruchomego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych
Jesteś rolnikiem (osobą fizyczną) i prowadzisz gospodarstwo, masz obowiązek ubezpieczenia swoich budynków.

Ubezpieczamy:
  • prawie każdy budynek w Twoim gospodarstwie (np. dom, garaż, stodołę, oborę, magazyn),
  • także wiaty i przybudówki, które znajdują się na terenie Twojego gospodarstwa.


Ubezpieczenie mienia ruchomego

Możesz ubezpieczyć także:
  • tzw. mienie ruchome, czyli np. sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), zwierzęta gospodarskie (np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób),

  • elementy stałe w budynku mieszkalnym, czyli np. meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi, glazurę, armaturę czy kominki,

  • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,

  • słomę i siano składowane poza budynkami.


Kup ubezpieczenie, zadzwoń:  tel. 32 307 14 66
Wróć do spisu treści