Ubezpieczenia rolne - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Ubezpieczenia rolne

Dla rolników, ubezpieczenie plonów, budynków, hodowli


Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

Ubezpieczenie upraw
Ubezpieczenie upraw jest polisą funkcjonującą obok ubezpieczeń dotowanych upraw. Jest szczególnie polecane tym gospodarstwom, którym nie przysługuje dotacja państwa do składki ubezpieczeniowej, a które mimo tego chcą zapewnić podstawową ochronę swojej produkcji rolnej.

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem komercyjnych ubezpieczeń upraw i zwierząt oraz obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw. Jego składka jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Dzięki temu każdy rolnik może objąć swoje zwierzęta i uprawy rolne takim ubezpieczeniem, jakie według niego jest najlepsze.


PZU Gospodarstwo Rolne
W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:
    • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
    • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
    • PZU Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego,
    • PZU Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież.

Wróć do spisu treści