Ubezpieczenie upraw - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie rolne, Gliwice


Ubezpiecz uprawy z 65% dotacją.

Od kilku już lat producenci rolni dostają z budżetu państwa dopłaty do polis. Wsparcie przysługuje im na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Zgodnie z nią, budżet państwa finansuje do połowy wysokości składki ubezpieczenia większości podstawowych upraw polowych m.in.: zbóż, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek.
Dopłata do składki się należy do wysokości stawek  taryfowych 3,5 proc. lub 5 proc. sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uprawy. Jeśli stawka taryfowa przekroczy 6 proc. sumy ubezpieczenia, rolnik nie dostanie dopłaty.
Od tej reguły jest jednak korzystny wyjątek: próg ten nie obowiązuje w ubezpieczeniach warzyw i owoców. Przykładowo, jeśli rolnik ubezpieczy sad od gradobicia, a stawka ubezpieczyciela wyniesie 7 proc., to producent rolny zapłaci 3,75 proc. sumy ubezpieczenia, a 3,25 proc. sfinansuje budżet państwa.

Producenci rolni sami decydują od czego chcą się ubezpieczyć: mogą wybrać pojedyncze ryzyka:  grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania  lub pakiet ryzyk. Jesienią PZU szczególnie poleca „Pakiet jesień”. Obejmuje on ryzyka:  gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania.

W PZU rolnicy kupią polisy bez zbędnej fatygi . Ubezpieczyciel wszystkim się zajmie i rozliczy dopłaty do składek z budżetu państwa.
W razie szkody formalności również ograniczone są do niezbędnego minimum, bo PZU ma kadrę wykwalifikowanych fachowców Gwarantuje to klientom szybką i sprawną likwidację szkód.  
W ramach ubezpieczenia PZU Uprawy można na jednej polisie ubezpieczyć:
  1. obowiązkowe i dobrowolne dotowane ubezpieczenia upraw,
  2. niedotowane ubezpieczenia upraw polowych,
  3. niedotowane ubezpieczenia upraw w szklarniach i tunelach foliowych,
  4. niedotowane ubezpieczenia środków do produkcji roślin (nakładów) poniesionych na uprawę roślin.

Dla kogo ?
Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób fizycznych lub prawnych.
Co i od czego możesz ubezpieczyć?
W ramach ubezpieczenia PZU Uprawy można ubezpieczyć uprawy polowe m.in. takie jak: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz sady owocowe. Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw od jednego z ryzyk wchodzących w skład obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw.

Dotowane ubezpieczenia upraw Zakres obowiązkowy - ryzyka sprzedawane pojedynczo lub w pakietach Zakres dobrowolny - ryzyka sprzedawana łącznie w jednym pakiecie  
  • zboża,
  • kukurydzę,
  • rzepak,
  • rzepik,
  • ziemniaki,
  • buraki cukrowe,
  • chmiel,
  • tytoń,
  • warzywa gruntowe,
  • drzewa i krzewy owocowe,
  • truskawki,
  • rośliny strączkowe.  
  • powodzi,
  • gradu,
  • suszy,
  • ujemnych skutków przezimowania,
  • przymrozków wiosennych,
  • Pakiet Wiosna (grad i przymrozki wiosenne),
  • Pakiet Jesień (grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania).
  • huraganu  
  • deszczu nawalnego  
  • pioruna  
  • obsunięcia się ziemi  
  • lawiny  


Poszerzeniem oferty ubezpieczeń dotowanych jest szeroki wachlarz ubezpieczeń niedotowanych w ramach których ochrona można objąć:
 1. uprawy: zbóż, roślin okopowych (przemysłowych i pastewnych), pastewnych, oleistych, ozdobnych, sadowniczych, strączkowych, włóknistych, zielarskich, traw, warzyw i innych od skutków gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, huraganu lub ognia,
 2. uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych o charakterze trwałym i wyposażonych w instalacje lub urządzenia ogrzewające od  zdarzeń losowych w postaci gradu, powodzi, ognia, pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi oraz wymarznięcia na wskutek zdarzeń losowych oraz niezależnych od ubezpieczonego przerw w dostawach czynnika grzewczego do instalacji i  urządzeń grzewczych
 3. środki poniesione na założenie uprawy (nakłady)  tj.: materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin od skutków gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, huraganu lub ognia.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem ?
  • Otrzymasz odszkodowanie, jeśli Twoje uprawy zniszczy np. powódź, grad lub przymrozki wiosenne.
  • Ubezpieczenie dotowane upraw rolnych jest bardzo korzystne finansowo. Ty płacisz tylko część składki za ubezpieczenie, pozostałą część pokrywa państwo.  
  • Możesz ubezpieczyć uprawy od zdarzeń pojedynczych lub skorzystać z pakietów.


Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (PZU Uprawy)
Wróć do spisu treści