Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

PZU w Gliwicach, Agencja

   Dla kogo?

   Produkt dedykowany dla:
    • osób prawnych,
    • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
    • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

   Korzyści
    • zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
    • możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie bez konieczności angażowania własnych środków finansowych,
    • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji.

   Zakres i przedmiot gwarancji
   Przedmiotem gwarancji zapłaty wadium jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Wróć do spisu treści