Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku

PZU w Gliwicach, Agencja

   Dla kogo ?

   Produkt dedykowany dla:
    • osób prawnych,
    • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
    • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

   Korzyści
    • umożliwia spełnienie formalnego warunku uzyskania zezwolenia zintegrowanego wymaganego przez organ ochrony środowiska,
    • zwiększa wiarygodności firmy jako partnera biznesowego,
    • mając charakter bodźca ekonomicznego wspiera proekologiczną działalność przedsiębiorstw, które prowadząc działalność gospodarczą są narażone na ponoszenie kosztów wynikających z konieczności przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego.

   Zakres i przedmiot gwarancji
   Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku jest zobowiązanie PZU SA do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot na wniosek, którego została udzielona nie usunął negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, oraz pomimo pisemnego wezwania do zapłaty, nie zapłacił w wyznaczonym terminie całości lub części wierzytelności wynikającej z kosztów poniesionych w związku z naprawieniem szkody w środowisku.
Wróć do spisu treści