Pielgrzymi ŚDM bezpieczni z polisą PZU - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Pielgrzymi ŚDM bezpieczni z polisą PZU

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w bezpieczenstwo ·
Tags: ŚDM
O ubezpieczenie uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży  2016 zadba PZU. Polisę wykupiła Archidiecezja Krakowska – organizator  wydarzenia. PZU w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej dostarczy wodę  mineralną. Pochodzi ona z Uzdrowiska Krynica - Żegiestów.

Zakup wody zostanie sfinansowany z funduszu prewencyjnego. Środki z niego  przeznacza się na działania mające na celu likwidację zagrożeń dla życia i  zdrowia ludzi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Priorytetem dla Archidiecezji Krakowskiej jest bezpieczeństwo uczestników  Światowych Dni Młodzieży. W ramach polisy wykupionej przez organizatora, każdy  oficjalnie zarejestrowany pielgrzym lub wolontariusz będzie automatycznie objęty  ochroną ubezpieczeniową podczas pobytu w Polsce. Ubezpieczenie jest integralnym  elementem tzw. pakietu pielgrzyma, który gwarantuje również zakwaterowanie,  wyżywienie i transport.  Polisa zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania,  nieszczęśliwego wypadku i ochroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody  wyrządzone innym osobom.

– Bycie Oficjalnym Ubezpieczycielem Uroczystości to dla PZU nie tylko  splendor i duże wyzwanie, ale przede wszystkim korzyść biznesowa. Dla  zagwarantowania optymalnej ochrony został stworzony specjalny program  ubezpieczeniowy, odpowiadający specyfice zaplanowanych uroczystości – mówi  Katarzyna Bem, dyrektor Biura Zarządzania Produktami w PZU SA.

Ubezpieczenie gwarantuje uczestnikom organizację pomocy medycznej wraz z  pokryciem kosztów, m.in. leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, zabiegów i  operacji, badań pomocniczych, dentysty, zakupu leków, transportu do placówki  medycznej. Pokrycie kosztów leczenia jest ważne zwłaszcza dla tych uczestników,  którzy przybywając spoza strefy Schengen nie mają dostępu do bezpłatnej opieki  zdrowotnej w Polsce. Na czas uroczystości PZU uruchomi specjalną wielojęzyczną  medyczną infolinię alarmową. Jej konsultanci udzielą pielgrzymom niezbędnych  informacji i zorganizują pomoc specjalisty. Ochrona obejmie zarówno nagłe  zdarzenia zdrowotne, jak i pogorszenie się stanu zdrowia wskutek zaostrzenia się  choroby przewlekłej.

– Program jest tak skonstruowany, aby wszyscy zarejestrowani uczestnicy,  niezależnie skąd pochodzą i w jakim są stanie zdrowia, mogli z niego skorzystać.  Gwarantuje  szeroki zakres świadczeń dla znacznej liczby osób – wyjaśnia  Katarzyna Bem.

Zarejestrowani pielgrzymi  i wolontariusze mają zagwarantowaną także ochronę  ubezpieczeniową w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Polisa zapewnia również usługi assistance np. transport do miejsca  zamieszkania niezależnie od kraju, czy 500 zł wsparcia w razie kradzieży  dokumentów, kart płatniczych lub gotówki.
Archidiecezja Krakowska, jako organizator Światowych Dni Młodzieży jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Polisa opiewa na wysoką sumę  ubezpieczenia i zawiera bardzo szeroki zakres odpowiedzialności organizatora, w  tym również za szkody wyrządzone uczestnikom ŚDM w miejscach zakwaterowania.
Światowe Dni Młodzieży odbędą się od 26 do 31 lipca. Uczestnik będzie objęty  kompleksową ochroną, jeśli zarejestruje się  w systemie ŚDM 2016 i wskaże czas  pobytu na uroczystościach, od 2 do 9 dni. Dla tych, którzy chcą przyjechać  wcześniej lub zostać w Polsce dłużej po uroczystościach, PZU przygotowało  indywidualną ofertę ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach.

Główne uroczystości, z udziałem papieża Franciszka, odbędą się na krakowskich  Błoniach.Wróć do spisu treści