Bezpieczna jazda z PZU Rowerzysta - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Bezpieczna jazda z PZU Rowerzysta

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w ubezpieczenie ·
Tags: rowerzysta


Zbliża się wiosna i czas wycieczek rowerowych. Każdy cyklista będzie czuł się bezpiecznie ze specjalną polisą w PZU. PZU Rowerzysta  to elastyczne ubezpieczenie, które chroni osobę wskazaną w polisie.

Może nią być użytkownik roweru, jak i jego właściciel. Ochrona działa również wtedy, gdy wypożyczamy rowery, które stały się ostatnio bardzo popularne i powszechne. Przy zakupie polisy sami określamy wysokość sumy ubezpieczenia, dostosowaną do naszych potrzeb. Umowę może zawrzeć każdy rowerzysta bez względu na wiek i stan zdrowia.

Ubezpieczenie działa w Polsce, ale możemy je rozszerzyć poza granicę. Umowę można zawrzeć na rok lub krócej.
Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można ją rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną (OC) rowerzysty, ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz casco roweru. W ramach NNW polisa chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków podczas jazdy rowerem. PZU pokryje szkody osobowe np. za poturbowanie innej osoby oraz szkody rzeczowe np. za uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy. Cyklista może dodatkowo ubezpieczyć swój bagaż podróżny oraz znajdujące się w nim części zamienne do roweru.

Sam rower wraz z jego trwałym wyposażeniem chroni casco roweru. Działa ono tylko w podczas jazdy i w razie szkód z nią związanych. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, PZU wypłaca odszkodowanie ubezpieczonemu. A zatem, jeśli użytkownik przewróci się na rowerze, również wypożyczonym,   i zniszczy go to dostanie pieniądze za szkodę właśnie z casco roweru. O ile, oczywiście, wykupi polisę z takim rozszerzeniem.

Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru albo jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych m.in. ognia, huraganu, powodzi, gradu oraz  akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, a także w razie wypadku czy rabunku.

Przykładowa składka za ubezpieczenie wynosi 80,17 zł za 3 miesiące na terenie Polski (zakres: 10.000 zł NNW, 50.000 zł OC, 2.000 zł casco roweru). Ubezpieczenie nie działa m.in. podczas jazdy w stanie nietrzeźwości albo po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i podobnych środków. Nie działa też podczas naprawiania roweru.

Wróć do spisu treści