Aktywnie i zdrowo z PZU - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Aktywnie i zdrowo z PZU

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w bieganie ·
Tags: bieganie
Do biegu, gotowi, start!  Zbliżająca się wiosna to najlepszy czas na rozpoczęcie intensywnych  treningów. Nawet najlepiej przygotowanym zdarzają się czasem kontuzje.  Dlatego dobrze zawczasu pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, które  pokryje m.in. koszty leczenia i rehabilitacji po doznanym urazie. Osoba  aktywna sportowo może elastycznie dostosować ubezpieczenie do swoich  potrzeb i możliwości finansowych - zarówno jeśli chodzi o czas i zakres  ochrony, jak również wysokość sumy ubezpieczenia i świadczeń  dodatkowych.

PZU posiada w swojej ofercie  ubezpieczenie dla osób aktywnie spędzających czas (NNW Ogólne) a także  dla sportowców uprawiających sport wyczynowo (PZU Sport). Ubezpieczenia  skierowane są do osób w każdym wieku, bez względu na dyscyplinę sportu  jaką uprawiają, a także na ich sprawność fizyczną.

Przedmiotem ubezpieczeń są następstwa  nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju  zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć  ubezpieczonego.
W razie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony otrzyma:
- świadczenie finansowe,
- zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. stabilizatora, protez),
- świadczenie za uciążliwe leczenie,  jeśli z powodu wypadku poszkodowany miał operację lub przebywał w  szpitalu co najmniej 5 dni.

Ubezpieczenia zawierają również szereg  atrakcyjnych usług assistance, które obejmują m.in. pomoc medyczną  (wizytę lekarską, wizytę pielęgniarki, transport po wypadku do placówki  medycznej albo między placówkami), pomoc psychologa dla poszkodowanego,  opiekę nad jego niepełnoletnimi dziećmi, a także organizację i pokrycie  kosztów rehabilitacji po wypadku.

Poza podstawowym zakresem, ubezpieczenia  zawierają również dodatkowe świadczenia, które można włączyć do ochrony  w zależności od indywidualnych potrzeb, są to m.in.:
- zwrot kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację;
- dieta szpitalna (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie);
- pobyt na oddziałach intensywnej opieki medycznej lub intensywnej terapii (OIOM/OIT).

Ponadto specjalnie dla osób uprawiających sport wyczynowo, w ramach ubezpieczenia PZU Sport, ochronę można rozszerzyć o:
- ubezpieczenie kontraktu sportowego  (ubezpieczonemu przysługuje świadczenie za każdy dzień niezdolności do  uprawiania sportu począwszy od 31 do 330 dnia po wypadku),
- świadczenie przejściowe  (ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 25% sumy  ubezpieczenia za niezdolność  do uprawiania sportu przez 3 miesiące od  zajścia wypadku; jeżeli niezdolność utrzymuje się przez następne 3  miesięczne okresy, ubezpieczony otrzyma kolejne świadczenia –  maksymalnie 4),
- odpowiedzialność za choroby układu mięśniowo szkieletowego, np. stan przeciążeniowy, złamanie przewlekłe (marszowe).

Ubezpieczenia mogą być zawierane tylko  na czas aktywności fizycznej albo na czas pełny, czyli  obejmujący poza  zajęciami sportowymi również wszystkie inne zdarzenia życia codziennego.

Ubezpieczenie PZU Sport jest dla  sportowców gwarancją wsparcia finansowego w razie nieszczęśliwego  wypadku. Pomaga opanować skutki wypadku począwszy od organizacji pomocy w  powrocie do zdrowia, aż do zabezpieczenia finansowego w czasie przerwy w  karierze sportowej lub jej trwałego przerwania. Natomiast NNW Ogólne  dedykowane jest dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć swoje życie i  zdrowie w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub choroby objętej  ochroną ubezpieczeniową.

Wróć do spisu treści