Działalność społeczna PZU - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Działalność społeczna PZU

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w dzialalnosc spoleczna ·
Tags: działalnośćspołeczna
Od wielu lat prowadzimy programy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i aktywnego trybu życia. Wspieramy też działania na rzecz dziedzictwa narodowego, edukacji i rozwoju młodych talentów.

Filarem naszej działalności społecznej są programy prewencyjne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom drogowym i zmniejszenie ich skutków oraz wspieranie aktywności, która promuje profilaktykę zdrowotną.

Sukces marki PZU jest efektem szczególnej więzi z interesariuszami, którą budujemy na wzajemnym zaufaniu. Dlatego chcemy włączać się w działania, które zwiększają odpowiedzialność społeczną. CSR to odpowiedzialny biznes. W naszym przypadku to dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne i etyczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami.

Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz społeczeństwa stanowią integralny element naszych działań.Wróć do spisu treści