Dobre praktyki PZU - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Dobre praktyki PZU

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w Ogólna ·
Tags: PZU
Dobre praktyki PZU
to podstawowy zbiór norm etycznych obowiązujący w PZU SA i PZU Życie SA.

Dokument ten wskazuje zaakceptowane przez Zarządy PZU SA i PZU Życie SA dobre praktyki biznesowe kształtujące kulturę organizacyjną firmy oraz postawy pracowników w środowisku zawodowym.
Obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi standardami dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko. Oznacza to działanie w najlepszym interesie tych, którzy polegają na naszym profesjonalizmie: naszych klientów, współpracowników, udziałowców i ogółu społeczeństwa.

PZU SA dąży do stworzenia kultury korporacyjnej, której ważnym elementem jest uczciwość, szczerość i szacunek.
W PZU:
 1. Kontakt z klientem opiera się na zaufaniu.
 2. Uczciwie informujemy klientów o ofertach PZU.
 3. Chronimy dane osobowe wszystkich osób, w szczególności dane klientów, pracowników, kontrahentów i użytkowników naszych stron internetowych.
 4. Dbamy o bezpieczeństwo i chronimy urządzenia elektroniczne, które udostępnia nam PZU.
 5. Chronimy wszystkie zasoby, również informacje, które są własnością intelektualną PZU.
 6. Przestrzegamy prawa przy zawieraniu umów, w szczególności zasad uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów.
 7. Działamy tak, aby naszej marce nie stawiano zarzutów o naruszenie prawa ochrony znaków towarowych.
 8. Obowiązkiem każdego z nas jest odpowiedzialne postępowanie i unikanie sytuacji, w wyniku których powstałby konflikt interesów rozumiany jako sprzeczność interesu własnego z interesem PZU.
 9. Nie tolerujemy korupcji. Nie przekazujemy, ani nie przyjmujemy niedozwolonych prezentów lub korzyści w relacjach z kontrahentami, ich pracownikami i pełnomocnikami lub innymi osobami.
 10. Datki dobroczynne i sponsoring odbywają się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych PZU.
 11. Pracownicy nie mogą używać nazwy PZU w żadnych przedsięwzięciach ani inicjatywach o charakterze politycznym. Zabronione jest wspieranie kandydatów i partii politycznych ze środków, które są własnością PZU.
Wróć do spisu treści