Rowerzysto, ubezpiecz się - Blog Agencji Ubezpieczeń PZU - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa Gliwice
Ubezpieczenia Komunikacyjne i Majątkowe
PZU
Porównaj ubezpieczenie

Zadzwoń:  32 307 14 66
Przejdź do treści

Rowerzysto, ubezpiecz się

Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66 - tel. 883 910 040
Opublikowany przez w ubezpieczenie ·
Tags: rowerzystaOC
PZU od kilku lat oferuje posiadaczom rowerów elastyczną polisę "Bezpieczny  rowerzysta". Elastyczną, bo ochroną ubezpieczeniową objęty jest rowerzysta  wskazany w polisie. Może nim być użytkownik roweru, a nie tylko jego właściciel.  Ochrona działa również wtedy, gdy korzystamy z rowerów wypożyczonych, które  stały się ostatnio bardzo popularne i powszechne.

Umowę może zawrzeć każdy bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia.  Ubezpieczenie działa w Polsce, ale można je rozszerzyć poza granicę. Umowę można  zawrzeć na rok lub krócej.
Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialność  cywilną (OC) rowerzysty. Można ją rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego  oraz casco roweru.

W ramach NNW polisa chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków  związanych z użytkowaniem roweru. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000  zł. W ramach ubezpieczenia OC PZU pokryje szkody osobowe związane z użytkowaniem  roweru typu okaleczenie lub pozbawienie życia innej osoby oraz szkody rzeczowe  np. uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności. W ubezpieczeniu OC maksymalna  suma ubezpieczenia wynosi 200.000 zł.

Można też dodatkowo ubezpieczyć bagaż podróżny przewożony na rowerze. Bagaż  może obejmować również części zamienne do roweru. Maksymalna suma ubezpieczenia  wynosi 3.000 zł. Sam rower wraz z jego trwałym wyposażeniem chroni casco roweru.  Działa ono tylko w czasie jazdy i w razie szkód z nią związanych. W razie  szkody, odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu. A zatem, jeśli użytkownik  przewróci się na wypożyczonym rowerze i zniszczy go, to odszkodowanie będzie się  należało właśnie z casco roweru, jeśli rowerzysta wykupi polisę z takim  rozszerzeniem. Maksymalna suma ubezpieczenia casco wynosi 5.000 zł.
Ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie  roweru (albo jego wyposażenia) wskutek zdarzeń losowych (m.in. ognia, huraganu,  powodzi, gradu), akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami losowymi,  wypadku, rabunku.

Przykładowa składka za ubezpieczenie wynosi 110 zł za 3 miesiące (zakres:  10.000 zł NNW, 50.000 zł OC, 2.000 zł casco roweru)Wróć do spisu treści